התקשרו עכשיו ונשמח לעזור:
03-7532601
שלח
Thank You!
The form has been successfully sent.
שם:
* This field is required.
טלפון:
* This field is required.
אימייל:
* This field is required.
הודעה:
* This field is required.

מגדל בסר 3, כנרת 5 בני ברק

 

חלוקת רכוש
• הידעת, שכל מה שנצבר בחיים המשותפים מיום הנישואין ועד "יום הקרע" מתחלק בחלקים שווים בין הצדדים למעט: רכוש של מי מבני הזוג ערב הנישואין, ירושות, מתנות, ופיצויים בגין נזקי גוף?

• הידעת, שהנושא של "מוניטין ונכסי קריירה" תפס תאוצה בשנים האחרונות, ובתי המשפט נוהגים לפסוק במקרים מסויימים סכומי כסף בגין כך?

• הידעת, שלעיתים דירה השייכת למי מבני הזוג עוד בטרם הנישואין, עשוייה להתחלק בחלקים שווים בין בני הזוג?

• הידעת, שחובות שנלקחו עבור משק הבית המשותף, ישאו בהם שני הצדדים בחלקים שווים, ואילו חובות כגון הימורים, שוק אפור או בזבוזים על מאהבת לא יחולקו בין בני הזוג? 


לשאלות נוספות לחץ כאן

חלוקת רכוש

חלוקת הרכוש בין בני הזוג הינה סוגייה מורכבת ולעיתים מעוררת מחלוקות רבות, במיוחד לאור העובדה שלעיתים יש לה השלכות רבות לגבי עתידו הכלכלי של מי מבני הזוג.

ההלכה היא, שכל מה שנצבר ברכושם של הצדדים מיום הנישואין ועד "יום הקרע", יחולק בחלקים שווים בין הצדדים, לרבות: בית המגורים, מכוניות, מטלטלין, כספים מכל מין וסוג שהוא לרבות: פנסיה, קופות גמל, פיצויים, ביטוחים שונים, מניות, אופציות, רכוש עסקי וכו', וכן חובות שנבעו במהלך החיים המשותפים לטובת משק הבית המשותף, וזאת בהנחה שלא נחתם בין הצדדים הסכם ממון הקובע אחרת.

בשנים האחרונות נושא של "מוניטין ונכסי קריירה" תפס תאוצה ולעיתים, במקרים ובתנאים  מסויימים, ביהמ"ש קובע כי כספים אלו מתחלקים בין בני הזוג.

"מועד הקרע" נקבע בדרך כלל כיום הגשת התביעות ע"י מי מבני הזוג. לעיתים בני הזוג קובעים מועד קרע אחר כמו למשל, יום אישור הסכם הגירושין, או יום סידור הגט, הכל תלוי בנסיבות העניין.

ניתן להגיש תביעה לחלוקת הרכוש בביהמ"ש לענייני משפחה, או לכרוך את הרכוש במסגרת תביעת גירושין בביה"ד הרבני.

האסטרטגיה כיצד לפעול הינה חשובה ביותר, ולכן כדאי ורצוי לפנות לעו"ד מקצועי בתחום דיני המשפחה אשר יעזור לכם לתכנן זאת. כך למשל, פירוק השיתוף במקרקעין מתבצע בביהמ"ש באופן מיידי לפי חוק המקרקעין, ואילו בביה"ד הרבני זה מתבצע לאחר סידור הגט, לפיכך יש משמעות וחשיבות רבה לקביעת האסטרטגיה.

בחלוקת הרכוש יש להבחין בין זוגות אשר נישאו לפני 1/1/74 אשר עליהם חלה "חזקת השיתוף" ובין זוגות שנישאו לאחר מועד זה, אשר עליהם חל חוק יחסי ממון.

על פי חוק יחסי ממון, רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים הינו רכוש משותף ואין זה משנה על שם מי הוא נרשם בפועל, למעט רכוש שהיה למי מהצדדים ערב הנישואין, ירושות ומתנות ופיצויים בגין נזקי גוף, אשר אינם מאוזנים ואלא אם הוסכם אחרת בהסכם ממון, ולמעט מקרים ספציפיים.

כמובן שיש יוצאים מן הכלל ויש לבחון כל מקרה לגופו. לעיתים ביהמ"ש יורה על חלוקה לא שוויונית וזאת בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

כך לדוגמא, אם מי מבני הזוג הביא עמו דירה מלפני הנישואין, אולם משך השנים שולמה על דירה זו משכנתא מכספים משותפים ונעשו שיפוצים מכספים משותפים, ביהמ"ש ברוב המקרים יפצה את בן הזוג במחצית מהכספים  המשותפים ששולמו. ישנם מקרים שאפילו ביהמ"ש קבע שמדובר בנכס משותף ולכן הוא יחולק בחלקים שווים בין הצדדים.

חובות – אשר נבעו ממהלך החיים המשותפים הינם משותפים כגון הלוואות לבנק, לבני משפחה, לכיסוי יתרת חובה וכו' וזאת עד ליום הקרע. הלוואות שנלקחו לאחר מועד זה, יש להניח שתהיינה שייכות לצד אשר נטל אותן, אלא אם יוכח אחרת.

חובות אשר נבעו מהימורים, שוק אפור, או בזבוז על מאהבת וכו' ואשר הצד השני לא ידע ולא הסכים להם לא יאוזנו בין הצדדים.התקשר עכשיו ונשמח לעזור לך!