התקשרו עכשיו ונשמח לעזור:
03-7532601
שלח
Thank You!
The form has been successfully sent.
שם:
* This field is required.
טלפון:
* This field is required.
אימייל:
* This field is required.
הודעה:
* This field is required.

מגדל בסר 3, כנרת 5 בני ברק

 

ידועים בציבור
• הידעת, שעל מנת להוכיח, כי הזוג הינו ידוע בציבור צריכים להתקיים שני תנאים בסיסיים מצטברים: חיי משפחה ואישות, וקיומו של משק בית משותף.
• הידעת, שנטל ההוכחה בשיתוף המוטל על הידוע בציבור גבוה יותר מהנטל הקיים אצל זוג נשוי.
• הידעת, שלמרות התקיימותם של שני תנאים אלו יש צורך להוכיח כוונת שיתוף ברורה ומפורשת בנכסים. ניתן להוכיח זאת ע"י מספר מבחנים, זה קשה אך לא בלתי אפשרי.
• הידעת, שעל מנת להוכיח כוונת שיתוף בנכסים, כדאי ואף רצוי לערוך הסכם ממון ולאשרו בבית המשפט.
• הידעת, שלידועה בציבור אין זכות חוקית למזונות כפי שקיימת לאשה נשואה.
• הידעת, שבעבר בית המשפט המחוזי קבע שבני זוג הינם ידועים בציבור לאחר 3 חודשים בלבד (!) בהם חיו חיי שיתוף.
• הידעת, שבמספר רב של פסקי דין לא קיבלו בתי המשפט כי בני זוג הם ידועים בציבור אף לאחר 20 שנות חיים משותפים (!), מהטעם שלא הוכחה כל כוונת שיתוף ביניהם.
• הידעת, שבבית הדין לעבודה, הוגדרו בני זוג כידועים בציבור למרות שגרו בדירות נפרדות.
• הידעת, כי ידועים בציבור יורשים זה את זו כל עוד אין צוואה המורה אחרת, ובלבד שהם עמדו בשלושה תנאים: חיי משפחה, משק בית משותף וכל עוד מי מהם אינו נשוי לאחר.
לשאלות נוספות לחץ כאן

ידועים בציבור

ידועים בציבור הינם בני זוג שאינם נשואים ומקיימים יחסי שיתוף מלאים, הכוללים ניהול משק בית משותף.
ההבדל המרכזי בין הזוג הנשוי לבין הזוג הידוע בציבור הינו חובת ההוכחה. נטל ההוכחה המוטל על ידוע בציבור הינו גבוה יותר.

על מנת להוכיח כי הזוג הינו ידוע בציבור, צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים:


1. חיי משפחה ואישות-חיים אינטימיים המושתתים על יחסים של אהבה וחיבה, מסירות ונאמנות, המראים כי הם קשרו את גורלם זה בזו, כמו בעל ואשה.

2. קיומו של משק בית משותף-כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפים ולא מתוך הצורך האישי, נוחות, כדאיות כלכלית וכו'.

הכרה כי זוג הינו ידוע בציבור, עשויה להקנות להם זכויות דומות לאלה של זוג נשוי:

מזונות ידועה בציבור

לידועה בציבור אין זכות חוקית למזונות כפי שיש לאשה נושאה. יחד עם זאת, אם התקיים דפוס בין בני הזוג של תלות כלכלית, או והיה בין בני הזוג הסכם מפורש או הסכם בהתנהגות לתשלום מזונותיה, אזי תהא הידועה בציבור זכאית למזונות מכח הדין האזרחי ולא הדין הדתי כפי שמגיע  לאשה נשואה.

לעיתים, ולאשה היתה הסתמכות כלכלית מוחלטת בבן הזוג, גם אם לא הוכח קיום הסכם ביניהם אזי יש מקום לפסוק מזונותיה למען ההגינות והצדק. בסופו של דבר, הכל תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה לגופו.

שיתוף בנכסים

הלכה היא, שלמרות שקיים בין הצדדים קשר של ידועים בציבור, והעובדה שהם קיימו משק בית משותף, אין בכך ראיה לקיום שיתוף קנייני בנכסים.

שאלת השיתוף או ההפרדה שנהגו בני הזוג בנכסיהם היא שאלה נפרדת אשר אינה קשורה לשאלת מעמדם כבני זוג. נטל השכנוע מוטל על התובע הטוען לשיתוף בנכסים.

לפני מס' שנים ביהמ"ש המחוזי הכיר בבני זוג כידועים בציבור לאחר 3 חודשים בלבד (!) בהם התגוררו יחדיו, מאחר והוכחה כוונת השיתוף ביניהם, ובמספר פסקי דין רב, בתי המשפט לא הכירו בבני זוג כידועים בציבור אף לאחר 20 שנות חיים משותפים (!) מהטעם שלא הוכחה כוונת השיתוף.

פועל יוצא מכך, שהכל תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

זכות ירושה

בחוק הירושה נקבע, כי גם על זוג ידוע בציבור חלים דיני הירושה, בהנחה שאין צוואה. זכות הירושה אינה תלויה בכוונה כלשהי של בן הזוג שנפטר אלא אם כן קיימת צוואה. ביטול הזכות לרשת את בן הזוג חייבת להיות רק בצוואה.

יש להוכיח כי: הצדדים קיימו חיי משפחה, משק בית משותף ואיש מהם לא היה נשוי לאחר אותה עת.

זכויות פנסיוניות

לצורך הכרה בזכויות הפנסיה של בן הזוג בקרנות הפנסיה השונות, או בקיצבת השארים מטעם המוסד לביטוח לאומי, יש להוכיח את שני התנאים המצטברים שצויינו לעיל, וכן לצרף תצהירים מחברים או בני משפחה אשר יעידו על הקשר בין בני הזוג, לצרף ראיה בדבר חשבון בנק משותף, כתובת מגורים משותפת, הסכם ממון, צוואה וכו'.

יש לציין שבתי הדין לעבודה מקלים יותר בקביעת המעמד של בני זוג כידועים בציבור ומסתפקים בעובדה שקיימו משק בית משותף תחת קורת גג אחת. כך למשל, במספר מקרים קבעו בתי הדין לעבודה שאף בני זוג אשר התגוררו בבתים נפרדים, עדיין הוגדרו כידועים בציבור לצורך קבלת זכויות הפנסיוניות.התקשר עכשיו ונשמח לעזור לך!