התקשרו עכשיו ונשמח לעזור:
03-7532601
שלח
Thank You!
The form has been successfully sent.
שם:
* This field is required.
טלפון:
* This field is required.
אימייל:
* This field is required.
הודעה:
* This field is required.

מגדל בסר 3, כנרת 5 בני ברק

 

הסכמי גירושין
• הידעת, שהסכם גירושין חייב לכלול את כל הנקודות השנויות במחלוקת בפירוט רב. זכרו, מה שלא נכתב, כאילו לא קיים!
• הידעת, שאף אם הסכם הגירושין נערך לאחר הליך גישור, חובה על כל צד להיוועץ עם עו"ד מטעמו.
• הידעת, שניתן לערוך "הסכם שלום בית לחילופין גירושין" ובכך למנוע את הפניה לערכאות בשלב מאוחר יותר במידה ושלום הבית לא צלח.
• הידעת, שניתן לערוך "הסכם פירוד ולחילופין גירושין", על מנת לקחת "פסק זמן" ולבחון את מערכת היחסים בין בני הזוג.
• הידעת, שהסכם גירושין ו/או ממון מכל מין וסוג שהוא בין בני זוג נשואים, על בני הזוג להתייצב בבית המשפט על מנת לאשרו.
• הידעת, שלא ניתן לבטל הסכם שאושר ע"י בית המשפט  וקיבל תוקף של פסק דין , למעט במקרים חריגים.


הסכם גירושין

כאשר מערכת הנישואין בין בני הזוג עולה על שרטון, ואחד מבני הזוג, או שניהם יחדיו מחליטים כי ברצונם להתגרש, רצוי לערוך הסכם גירושין בהסכמה, או לפנות להליך גישור ובכך לחסוך מלחמות וכסף רב. זכרו, במלחמה יש רק הרוגים ופצועים!

לעיתים כדאי אף לערוך הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, או הסכם פירוד ולחילופין גירושין, הכל תלוי ברצונותיהם של בני הזוג ובנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

ברוב המקרים, האמוציות  ויצר הנקמה מביא את אחד מבני הזוג להיגרר למאבקים משפטיים ולהגיש תביעות משפטיות בענייני מזונות, רכוש , משמורת והסדרי ראיה. אין ספק שבמקה שכזה, הילדים הם הנפגעים העיקריים.
הסכם גירושין בהסכמה או בגישור עשוי לסיים את מערכת הנישואין מהר יותר, בצורה נעימה יותר לכל הצדדים ולחסוך זמן, כסף ופגיעות רגשיות.

את הסכם הגירושין ניתן לגבש באמצעות עורכי הדין של הצדדים או באמצעות הליך גישור, כאשר אף במקרה שכזה יש צורך שכל צד יוועץ עם עו"ד מטעמו מאחר והמגשר הינו נייטראלי ואין ביכולתו לייעץ למי מבני הזוג.
הסכם גירושין מקבל תוקף רק כאשר בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני מאשרים אותו ובכך נותנים לו תוקף מחייב של פסק דין.

בית המשפט או בית הדין מאשרים את ההסכם רק לאחר שמשתכנעים, כי בני הזוג הסכימו והבינו את משמעויות ההסכם.

על הסכם הגירושין להיות ברור, מובן ועליו להסדיר כמה שיותר נושאים על מנת לחסוך פרשנויות או חילוקי דעות לאחר מכן.

הסכם גירושין אמור להסדיר בעיקר את הנושאים הבאים:

1. משמורת הילדים והסדרי ראייה - זהות ההורה המשמורן, הסדרי הראייה ותדירות המפגשים עם ההורה שאינו המשמורן. בנושא זה יכולים ההורים לקבוע דרכי חינוך וכללים בהם ינהגו לאחר הגירושין- לדוגמא: אופן חינוך הילדים, הגבלת מרחק בין שני בני הזוג, שאלת הוצאתם מהארץ וכן הלאה.
במידה ובנושא זה ההסכם נוגד את טובת הילדים, בית המשפט או בית הדין יתערבו ואף עלולים לא לאשר את ההסכם.

2. מזונות ילדים ומדור - גובה מזונות הילדים, מדורם ומועד תשלומם, אופן חלוקת ההוצאות הנוספות החריגות, הן הרפואיות והן החינוכיות בין בני הזוג וכיוצ"ב. בראש ובראשונה מתחשבים בצרכי הקטינים וגם בגובה המשכורת של שני בני הזוג.

3. חלוקת הרכוש - בנושא זה מוסדרים ענייני הרכוש ומבצעים איזון משאבים על כלל הנכסים שצברו במשותף בתקופת החיים המשותפים-דירת המגורים, זכויות סוציאליות, פנסיות, רכבים, חשבונות בנק, חסכונות, עסקים, מניות ועוד.

הסכם שלום בית לחילופין גירושין

לעיתים, לאחר שמי מבני הזוג הגיש תביעות כנגד הצד שכנגד, קורה שהם נמלכים בדעתם, ובכל זאת מוכנים לנסות הליך של שלום בית.

במצב שכזה, ולאחר שהוגשו תביעות, ולעיתים אף טרם הגשת התביעות, מחליטים בני הזוג שלמענם ולמען ילדיהם כדאי להם להתאמץ ולנסות להציל את נישואיהם, ולנסות הליך של שלום בית.

זהו המקרה שבו כדאי לערוך הסכם שלום בית ולחילופין גירושין.

הסכם שכזה מסדיר את כל העניינים הקשורים בשלום הבית וכיצד יתנהל משק הבית המשותף בתקופה זו. במקרה ושלום הבית לא צלח, אזי נכנס לתוקף פרק הגירושין ללא כל צורך בפניה נוספת לבית המשפט.

הסכם מסוג זה הוא "הסכם מגירה" אשר נותן רוגע ושלווה לבני הזוג בתקופת שלום הבית.

הסכם פירוד לחילופין גירושין

הסכם מסוג זה עורכים, במידה ומי מבני הזוג מעוניין לעזוב את הבית לתקופה קצובה, ולבחון כיצד הפירוד ישפיע על בן הזוג האחר ו/או על הילדים. לעיתים כדאי לקחת "פסק זמן" על מנת לצנן את הרוחות.

הסכם שכזה, אף הוא מסדיר את כל ענייני המזונות המשמורת והסדרי הראיה והרכוש, בתקופת הפירוד ובתקופה שלאחריה במידה ומי מבני הזוג יחפוץ בגירושין.
במידה ומי מהצדדים יחפוץ בגירושין אזי יכנס פרק הגירושין לתוקף ללא צורף בפניה לבית המשפט.

בשני סוגי ההסכמים הללו, כדאי ורצוי לחשוב היטב לפני שעורכים אותם, מאחר ולאחר אישורו של בית המשפט להסכם, אין כל דרך חזרה, ולא ניתן לבטלו.

ביטול הסכם

כל הסכם מכל מין וסוג שהוא שאושר ע"י בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין לא ניתן לבטלו, למעט במקרים חריגים ביותר של אחת מהעילות על פי חוק החוזים : טעות, הטעייה, עושק או כפייה.

בית המשפט אינו מבטל הסכמים משום הרציונאל העומד בבסיס זה, כי "הסכמים יש לכבד" וכי זה פוגע במדיניות בתי המשפט לעודד הסכמים תחת פניה להליכים משפטיים.

לאור זאת, חוק יחסי ממון דורש משנה זהירות והתייצבות הצדדים בפני השופט, על מנת שהשופט יקריא להם את ההסכם ויוודא בבטחון, כי הצדדים הבינו את ההסכם משמעותו ותוצאתו.התקשר עכשיו ונשמח לעזור לך!